“Bánh tráng là gì?” – Bạn nước ngoài lần đầu ăn thử các loại bánh tráng Việt Nam 🇻🇳

ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CẬP NHẬT VIDEO MỚI NHẤT CỦA MÌNH:

INSTAGRAM: meichannnnn
*** Thêm về mình:
EMAIL (công việc): teammeichan@uni-com.vn

Kênh của Nasya & Namuna:
Thank you Nasya & Namuna so much for joining me in this video ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *