Làm diễn viên không như mình nghĩ!? 😭 bài học đáng nhớ khi đi quay (vlog)

EMAIL: teammeichan@uni-com.vn
INSTAGRAM: meichannnnn –
FACEBOOK: Mei chan
PODCAST:

Sản phẩm xuất hiện trong video – Thank you Dear, Klairs for sponsoring this video💕

1. Bọt rửa mặt Dear, Klairs Rich Moist Foaming Cleanser:

2. Kem dưỡng Dear, Klairs Rich Moist Soothing Cream:

Bố cục video:
00:00 – Intro – kể chuyện.
04:00 – Vlog đi quay của mình.
18:55 – Những gì mình học được.

😆Video về ngành truyền thông của mình:

Email (work only): contactmeichan@gmail.com
❤️LOVE YOU❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *