Mình hết cận như thế nào? – trải nghiệm mổ mắt ở Hàn Quốc.

ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CẬP NHẬT VIDEO MỚI NHẤT CỦA MÌNH:
INSTAGRAM: meichannnnn
*** Thêm về mình:

Video lần đầu mình đi khám mắt:

* Seoul Busan BGSS Eye Clinic – Website bệnh viện mắt:

* Dịch vụ tư vấn bằng tiếng anh của viện – dịch vụ mình sử dụng (Official ENG consultation chanel) :

Instagram của viện:

Email: contactmeichan@gmail.com (Chị Nhung, chỉ nhận mail công việc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *