Ngôi nhà ấn tượng với thiết kế minimalist ở Bồ Đào Nha

A2+ Arquitectos là tác giả của ngôi nhà với thiết kế kỳ lạ này tại Leiria, Bồ Đào Nha cùng phong cách thiết kế minimalist, một phong cách đang rất được ưa chuộng trên thế giới. Lối sử dụng màu sắc của ngôi nhà cũng đã khá ấn tượng với các màu trắng, đen và nâu tối.
fb9e206341cee97f1ebcd323737a80bf Ngôi nhà ấn tượng với thiết kế minimalist ở Bồ Đào Nha

2d8e3d6cd1e64a1a2cef323b5b0ba926 Ngôi nhà ấn tượng với thiết kế minimalist ở Bồ Đào Nha

3f99e799fbea77c7841db0b69adbd2bf Ngôi nhà ấn tượng với thiết kế minimalist ở Bồ Đào Nha

87b493a2ed65a17abb624cfce24330f7 Ngôi nhà ấn tượng với thiết kế minimalist ở Bồ Đào Nha

91a0231f75d526af76cb3085cdf90bd2 Ngôi nhà ấn tượng với thiết kế minimalist ở Bồ Đào Nha

370a82b7cfc9b0091230656bc7c41f5a Ngôi nhà ấn tượng với thiết kế minimalist ở Bồ Đào Nha

692bb0a45ae8259c04286c4bffb6791a Ngôi nhà ấn tượng với thiết kế minimalist ở Bồ Đào Nha

1962e644fb9df866d9fb5b8889b5a4ba Ngôi nhà ấn tượng với thiết kế minimalist ở Bồ Đào Nha

8736736a3cccc4ac076e2496870bc93a Ngôi nhà ấn tượng với thiết kế minimalist ở Bồ Đào Nha

a6f66e1ec0878cf70de31c84e7aa9245 Ngôi nhà ấn tượng với thiết kế minimalist ở Bồ Đào Nha

bd560dda6b948dee7f21a43c8945aa12 Ngôi nhà ấn tượng với thiết kế minimalist ở Bồ Đào Nha

dc8d8c137e209623e2fd627d849be7b7 Ngôi nhà ấn tượng với thiết kế minimalist ở Bồ Đào Nha

df32a2a3b15ab16851877812d62bf578 Ngôi nhà ấn tượng với thiết kế minimalist ở Bồ Đào Nha

ed74a9b6502a80237bb4fac2d2e98aac Ngôi nhà ấn tượng với thiết kế minimalist ở Bồ Đào Nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *