Ngôi nhà sơn thủy hữu tình dưới chân đồi Big Sky, Montana

Nằm ở vị trí đặc biệt dọc theo sông Gallatian dưới núi đồi nằm ở Big Sky, Montana, USA còn được gọi là nhà River Bank với diện tích 7,3 cực rộng mẫu Anh. Phong cảnh bên ngoài cùng núi đồi có thể thấy được những áng mây bồng bềnh quả là một khung cảnh tuyệt vời, về đêm ngôi nhà rực sáng với những ánh đèn vàng đẹp như một bức tranh sơn thủy hữu tình

fce85cbd2ac201e3f7581aab9e75fae1 Ngôi nhà sơn thủy hữu tình dưới chân đồi Big Sky, Montana

8fbdd1781cfb7d1203b8fb42c4dae879 Ngôi nhà sơn thủy hữu tình dưới chân đồi Big Sky, Montana

030ae5ad198574844ee31b3e4187f917 Ngôi nhà sơn thủy hữu tình dưới chân đồi Big Sky, Montana

79a058cace7de161dd92904c27c12b7a Ngôi nhà sơn thủy hữu tình dưới chân đồi Big Sky, Montana

438ce89cb28933b86a43a9c10d11624a Ngôi nhà sơn thủy hữu tình dưới chân đồi Big Sky, Montana

463a001ffd238ff59ce46ddfb97dea41 Ngôi nhà sơn thủy hữu tình dưới chân đồi Big Sky, Montana

3349fc895cdaa0ff63f13aefc06f1c1e Ngôi nhà sơn thủy hữu tình dưới chân đồi Big Sky, Montana

1892080fd56e9663fcd370dcef960c3f Ngôi nhà sơn thủy hữu tình dưới chân đồi Big Sky, Montana

466028229fd4e5cfa36259c5d0b81aec Ngôi nhà sơn thủy hữu tình dưới chân đồi Big Sky, Montana

a3684da14640ad4e6f8e4e9bf9c18dd9 Ngôi nhà sơn thủy hữu tình dưới chân đồi Big Sky, Montana

b546456192356901f19630eb3fae4a33 Ngôi nhà sơn thủy hữu tình dưới chân đồi Big Sky, Montana

d7e22da7eec90dc03662ac26e71c9deb Ngôi nhà sơn thủy hữu tình dưới chân đồi Big Sky, Montana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *