Trang Điểm Lúc Còn Đi Học Cấp 3 – My Highschool Makeup | Tina’sBeautyTips

Tina muốn chia sẻ với các bạn kiểu trang điểm lúc Tina còn đi học Trung Học Phổ Thông của 8 năm trước. Hy vọng video này sẽ đem lại niềm vui đến các bạn và đồng thời giúp các bạn hiểu thêm về Tina.
Cheers to CLASS OF 08′ !!

Last video on Tina’sBeautyTips
Yubin – Wonder Girls “Why So Lonely” Inspired Makeup

Let’s get connected!
FACEBOOK
INSTAGRAM @tinasbeautytips
SNAPCHAT @tina15le

BUSINESS INQUIRIES (ONLY)
tina.le1512@gmail.com

CAMERA: Canon T5i
EDITING SOFTWARE: Imovie
FILMED AND EDITED: Tina Le | Tina’sBeautyTips

MUSIC
Production Music courtesy of
www.epidemicsound.com

THIS VIDEO IS NOT SPONSORED.
VIDEO NÀY HOÀN TOÀN KHÔNG ĐƯỢC TÀI TRỢ.

Thank you so much for watching, I love you all!

Tina | Tina’sBeautyTips

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *