Dutchess House No. 1với vẻ ngoài tại New York

Dutchess House No. 1 chính là tên gọi của ngôi nhà có thiết kế khá đặc biệt bên ngoài tại Millerton, New York này. Thiết kế nội thất khá đơn giản bên trong làm cho bạn càng thêm chú ý đến vẻ ngoại lạ lùng của ngôi nhà được thiết kế bởi Grzywinski + Pons.

edca782a1dea815b04c7acb22a30e073 Dutchess House No. 1với vẻ ngoài tại New York

0f3e86dffc42f710e13b165e550153e6 Dutchess House No. 1với vẻ ngoài tại New York

2a4702be16a5259bb39c6954b7acd851 Dutchess House No. 1với vẻ ngoài tại New York

8ff361dea1d291caa9ffeb67d5326b46 Dutchess House No. 1với vẻ ngoài tại New York

10ead08a2552b1cb35e7010d8de4b733 Dutchess House No. 1với vẻ ngoài tại New York

54cc7b4c7a972be8b3c798009aaf10bb Dutchess House No. 1với vẻ ngoài tại New York

6328f5ea6402cf232ef6cd8b1fb0eb4c Dutchess House No. 1với vẻ ngoài tại New York

a143fa9edcb54c6c4d46171c61ed6838 Dutchess House No. 1với vẻ ngoài tại New York

b6fd487094061d1edeaa3dfeecad621d Dutchess House No. 1với vẻ ngoài tại New York

c7838c7bdf5c629233e749c24171c08e Dutchess House No. 1với vẻ ngoài tại New York

c8783d655eb024fefda15c8cef3e9ff6 Dutchess House No. 1với vẻ ngoài tại New York

cbe3a1995742ff8a85c4c19dc0dfbf76 Dutchess House No. 1với vẻ ngoài tại New York

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *