Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Các bạn chắc hẳn đã đọc qua phần tổng quan của của lịch tập gym 4 tuần cho nam rồi đúng không nào! Và bây giờ bạn đã có mặt ở đây nghĩa là bạn đã sẵn sàng muốn thay đổi bản thân rồi đúng không.

Bạn đang đọc: Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]
Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ?

Mỗi tuần chúng ta sẽ kết hợp tập luyện tuần thân và có những buổi chia ra tập riêng từng nhóm cơ. Bạn sẽ tập với 1 cường độ cao với những kĩ thuật khó như trồng chuối hít đất chẳng hạn.

Ở tuần đầy tiên của lịch tập gym 4 tuần cho nam này cũng khá là nặng nên những bạn mới tập thì chưa nên theo lịch tập này nhé!

Ngày 1: Tập Full body

Ngày đầu tiên này bạn sẽ thực hiện 3 bài Superset. Thực hiện mỗi bài 4 vòng (bài cuối thì làm 1 vòng) và nghỉ 1 phút giữa các vòng.

Tuần 1: Tập toàn thân
1

Burpee

25 lần lặp

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Push Up

25 lần lặp

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Lunge Jump

25 lần lặp

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Handstand Push Up

25 lần lặp

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

2

Standing Dumbbell Press

25 lần lặp

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Dumbbell Lunge and Curl

25 lần lặp

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Dumbbell V-Sut Cross Jab

25 lần lặp mỗi tay

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Dumbbell Jump Squat

25 lần lặp

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

3

Superman Push Up

25 lần lặp

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Tiger Bend Push Up

25 lần lặp

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Typewriter Push Up

25 lần lặp

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Clapping Push up

25 lần lặp

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Ngày thứ 2: Tập chân

Ngày hôm nay, trong lịch tập gym 4 tuần cho nam này, bạn sẽ bắt đầu một buổi tập chân với số lần lặp lớn là 50 lần lặp, tuy nhiên đừng sợ, bạn sẽ không lặp liên tục 50 cái liền. Hãy lựa chọn cho mình 1 mức tạ mà có thể lặp được ít nhất 15 cái trước khi phải nghỉ. Nếu bạn lặp được hết 50 cái mà không cần nghỉ thì mức tạ đó quá nhẹ. Hoặc chỉ lặp được vài cái thì mức tạ đó quá nặng. Bạn chỉ nghỉ ngơi khi thật sự mệt, và thời gian nghỉ càng ngắn càng tốt.

Ngày thứ 2: Tập chân
1

Barbell Walking Lunge

50 lần lặp, nghỉ 1-2 phút

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

2

Single Leg Squat to Bench

25 lần lặp mỗi chân, nghỉ 1-2 phút

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

3

Stiff Legged Barbell Deadlift

50 lần lặp, nghỉ 1-2 phút

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

4

Barbell Font to Back Squat

50 lần lặp, nghỉ 1-2 phút

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

5

Dumbbell Hack Squat

50 lần lặp, nghỉ 1-2 phút

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

6

Mountain Climber

30 giây

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Jump Squat xoay 90 độ

30 giây

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Air Squat

30 giây

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Ngày thứ 3: Tập ngực và tay sau

Hầu hết các bài tập hôm nay đều là những bài quen thuộc với các bạn, tuy nhiên, quên thuộc không có nghĩa là nó sẽ dễ dàng đâu nhé!.

Các bài tập sẽ áp dụng cách tập ác liệt nhất là Superset, phải phải hoàn tất nó hoàn toàn với thời gian nghỉ ít nhất có thể.

Với bài Dip (nhún xà) bạn có thể đeo thêm tạ bằng bằng dây đeo hoặc kẹp tạ bằng chân để tăng thêm độ khó của bài tập.

Và nên nhớ là mức tạ phải luôn tăng lên sau mỗi tuần bạn tập luyện.

Ở dưới đây là những Superset với 2 bài liên tiếp, sau mỗi Superset bạn nghỉ 1 phút.

Ngày thứ ba: Tập ngực, tay sau
1

Incline Dumbbell Fly

4 hiệp, 12 lần lăp

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Decline Push Up

4 hiệp, 12 lần lăp

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

2

Reverse Grip Bench Press

4 hiệp, 15-12-10-10 lần lặp (Drop Set) nghỉ 1 phút

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

3

Decline Dumbbell Fly

4 hiệp, 12 lần lặp

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Clapping Push Up

4 hiệp, 12 lần lặp, nghỉ 1 phút

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

4

Dumbbell Single Arm Tricep extension

4 hiệp, 15 lần lặp, nghỉ 30-60 giây

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

5

Dip

5 hiệp, 10-10-8-8-6 lần lặp

Tìm hiểu thêm: Sự thật cảm động đằng sau trào lưu 22 cái hít đất trong 22 ngày

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Body Tricep Press Flat Bench

5 hiệp, 10-10-8-8-6 lần lặp, nghỉ 1-2 phút

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

6

Skullcrusher

4 hiệp, 12 lần lặp, nghỉ 1 phút

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

7

Tricep Plank Extension

4 hiệp, 15 lần lặp, nghỉ 30-60 giây

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

8

V-Sit Lying Down Ball Throw and Catch

5 hiệp, 20 lần lặp, nghỉ 1 phút

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Ngày thứ 4: Nghỉ ngơi

Ngày hôm nay hãy nghỉ ngơi sau 2 ngày tập luyện vất vả, hãy cố gắng nghỉ ngơi thật nhiều để phục hồi thật tốt cho 2 ngày tập luyện tiếp theo nhé.

Ngày thứ 5: tập lưng, tay trước

Một vóc dáng mạnh mẽ chưa hẳn là sẽ có một cái lưng khỏe, nếu bạn chỉ thường dựa vào các loại máy tập thì bạn sẽ không thể đạt được một tấm lưng to khỏe, dày và rắn chắn bằng tập với các loại tạ được. Và mới cách tập theo lịch tập gym 4 tuần cho nam này thì bạn sẽ đạt được điều đó.

Nếu bạn hít xà không giỏi, hoàn toàn không sao, bạn có thể thực hiện các biến thê khác dễ hơn để tăng cường sức mạnh.
Quy tắc chúng ta áp dụng cho bài nhún xà (Dip) 2 ngày trước cũng áp dụng tương tự cho bài hít xà tức là bạn cũng mang thêm tạ khi tập. Nếu bạn thực hiện bằng bodyweight với 8 lần lặp mà thấy khó khăn thì tạm thời quên đi việc mang thêm tạ nhé.

Ngày thứ nhất
1

Renegade Row

4 hiệp, mỗi hiệp 15 lần, nghỉ 30 giây.

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

2

Deadlift

4 hiệp, mỗi hiệp 10 lần.

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Barbell Row

4 hiệp, mỗi hiệp 10 lần.

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

3

Around the world Pull Up

4 hiệp, tập hết sức, nghỉ 1 phút.

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

4

Weighted Chin Up

4 hiệp, mỗi hiệp 8 lần, nghỉ 1-2 phút

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

4

Wide Grip Curl

3 hiệp, mỗi hiệp 7 lần.

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Normal Grip Curl

3 hiệp, mỗi hiệp 7 lần.

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Close Grip Curl

3 hiệp, mỗi hiệp 7 lần.

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

7

One Arm Plank Dumbbell Biceps Curs

4 hiệp, mỗi hiệp 15 lần, nghỉ 30-45 giây.

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

8

Overhead Cable Curl

5 hiệp, mỗi hiệp 15 lần, nghỉ 30-45 giây.

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

 

Ngày thứ 6: Tập vài và các bài tập tổng hợp

Hôm nay là ngày cuối của tuần tập luyện đầu tiên trong lịch tập gym 4 tuần cho nam, hãy mang đến phòng tập tất cả sức mạnh của mình nhé.

Hôm nay, chúng ta sẽ tập luyện bằng phương pháp trisets kết hợp giữa vai, bụng và cardio.
Nó sẽ cho bạn thấy mình yếu kém ở đâu và dạy cho bạn biến cách khắc phục nó. Thực hiện từ bài thứ nhất đến bài thứ 3 liên tục không nghỉ. Khi hoàn tất bạn có thể nghỉ 1 chút để lấy lại sức.

Một trong những điểm hay nhất của lịch tập gym 4 tuần cho nam này là bạn sẽ không phải thực hiện các bài tập Cardionhàm chán nữa, việc của bạn là theo sát hướng dẫn của giáo án thể hình này để giúp tăng cường nhịp tim của mình.

Ngày thứ 6: Tập vai và các bài hỗn hợp
1

Plate Shoulder Circle

3 hiệp, mỗi hiệp 30 giây, nghỉ 1 phút

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

2

Standing One Arm Shoulder Press

5 hiệp, 10-10-8-6-6 mỗi tay, nghỉ 1-2 phút

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

3

Bent Over Rear Delt Raise

5 hiệp, mỗi hiệp 15 lần, nghỉ 30 giây.

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

4

Font Towel Raise

4 hiệp, 15-15-12-12, nghỉ 30 giây.

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

5

Barbell Bedind the Neck Press to Military Press

4 hiệp, mỗi hiệp 12 lần, nghỉ 30 giây.

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

6

Dumbbell Shrug

3 hiệp, mỗi hiệp 12 lần.

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]
Bài tập cơ cầu vai Dumbbell Shrugs

Shoulder Tab

3 hiệp, mỗi hiệp 12 lần.

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Dumbbell V-Sit Cross Jab

3 hiệp, mỗi hiệp 12 lần.

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

7

Triple Clap Push Up

3 hiệp, mỗi hiệp 12 lần.

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Triple Clap Push Up

3 hiệp hết sức

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Battle Ropes

3 hiệp, mỗi hiệp 1 phút

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]
Bài Cardio cường độ cao Battle Ropes

Box Jump

3 hiệp, mỗi hiệp 1 phút

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

Lịch tập gym 4 tuần | Bạn đã sẵn sàng để trông chuẩn men hơn chưa ? [P2]

>>>>>Xem thêm: Lệch cơ trong gym, thể hình và 6 bước khắc phục lệch cơ hiệu quả

Chúng ta kết thúc tuần đầu tiên trong lịch tập gym 4 tuần cho nam tại đây nhé. Hẹn gặp bạn lại các tuần tiếp theo ở bài sau.

Phần tổng quan

134

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *